ESS og MAX IV

Sådan løfter vi vækstpotentialet

Beregninger fra Copenhagen Economics viser, at gevinsten af ESS og MAX IV i høj grad afhænger af, i hvilket omfang universiteter, erhvervsliv, erhvervsorganisationer og myndigheder forbereder sig til opgaven. Hovedresultatet er, at gevinsten for Hovedstadsregionen på lang sigt kan blive på 2 mia. kr./pr. år. Dette resultat er dog afhængigt af mobiliteten på tværs af Øresund (grænsegængerproblematikken).

Omvendt kan der være en ekstragevinst på 1 mia. kr. at hente svarende til en samlet gevinst på 3 mia. kr., hvis etableringen af ESS og MAX IV følges op af flere investeringer i materialeforskning, opbygning af industriportaler og en styrket indsats i forhold til at udnytte ESS og MAX IV til at tiltrække internationale virksomheder, forskere og studerende.

Læs vækstmotorprojektets anbefalinger til, hvordan vækstpotentialet forbundet med ESS og MAX IV realiseres.

Læs Copenhagen Economics rapport og beregninger af vækstpotentialet.

http://www.vaekstmotor.dk/saadan-loefter-vi-vaekstpotentialet
25 APRIL 2019