Undervisning

Undervisning i ESS og MAX IV

Etableringen af ESS, MAX IV og XFEL vil øge efterspørgslen af kompetencer på materialeområdet markant. For at sikre at fremtidens arbejdskraft i virksomheder og på universiteter er klædt på til at udnytte de muligheder, som ESS og MAX IV tilbyder, har projektet udviklet undervisningspakker til gymnasier og studieretninger på universiteterne.

Se her hvordan du kan inddrage ESS og MAX IV i undervisningen af gymnasieelever:

http://www.vaekstmotor.dk/aktiviteter/undervisning-i-ess-og-max-iv
25 APRIL 2019