Forsknings-tv og folkeoplysning

Vækstmotorprojektet har iværksat en række aktiviteter med det formål at skabe bred folkelig opmærksomhed om anvendelsesmulighederne ved ESS og MAX IV f.eks. gennem deltagelse på Folkemødet og i ESOF Science in the City festivalen.

Se også film om forskere, der bruger neutron og lær mere om ESS, MAX IV og fremtidens materialer.

forsker i felten

Turi Kirstine Schäffer taget til Canada for at udføre en række eksperimenter på en kernereaktor, der er en af de eneste, der kan producere polariserede neutroner.

forsker i felten

Søren Roi Midtgaard har sammen med sine kolleger på Niels Bohr Instituttet opfundet en helt ny metode til at undersøge membranproteiner i celler.

Science foredrag
Avancerede materialer og deres egenskaber bruges overalt i det moderne samfund i f.eks. vindmøller, smartphones, diodelygter og harddiske.
struktuel biofysik foredrag
Den Europæiske forskningsfacilitet for neutronbaserede strukturundersøgelser, European Spallation Source (ESS) bliver verdens største og mest avancerede anlæg for neutronbaseret forskning.
Superledere foredrag
For snart tredive år siden fandt forskere en række atypiske superledere, der virker ved meget højere temperaturer, end typiske superledere som kun virker tæt på det absolutte nulpunkt.
Kollesteroltransport i mennesker
Kolesterol-transport i den menneskelige krop er vigtig at studere. Ikke mindst fordi den primære dødsårsag i USA skyldes følgesygdomme af for meget Kolesterol i blodet.

Magnetoelektriske materialer

Niels Bech Christensen fra DTU beskriver, hvordan vi i dag anvender neutronspredning og forklarer, hvilke unikke muligheder neutronforskningsfaciliteten European Spallation Source (ESS) har.

"Seeing the un-seeable" ESOF 2014

Udstillingen ‘Seeing the Un-seeable’ på Euroscience Open Forum 2014 i København gav de besøgende mulighed for at få et indblik i de helt nye muligheder for materialeforskning og avanceret røntgen, som byggeriet af neutronstrålingsfaciliteten ESS (European Spallation Source) og den avancerede røntgenfacilitet MAX IV giver.
http://www.vaekstmotor.dk/aktiviteter/forsknings-tv-og-folkeoplysning
25 APRIL 2019