Forsker

Tiltrækning af international arbejdskraft og virksomheder

Med etableringen af ESS og MAX IV i Lund og XFEL i Hamborg vil Nordeuropa blive samlingssted for et stort antal forskere og teknikere. Dette vil styrke danske virksomhederes muligheder for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft og gøre Region Hovedstaden til attraktiv destination for internationale udviklingsafdelinger. Prognoser viser, at op imod 4.000 forskere hvert år vil komme til Lund og København i kortere eller længere perioder for at gennemføre eksperimenter. Dertil kommer virksomheder, der vil bruge faciliteterne til forsøg.

Projektet vil udnytte placeringen af ESS og MAX IV til at øge hovedstadsregionens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder. Konkret vil projektet:

  • etablere en fælles ressource- og kontaktbase, der skal lette udenlandske forskeres bosætning og ansættelse i hovedstadsregionen og sætte fokus på de barrierer, der er ved at bo og arbejde på hver sin side af sundet.
  • udvikle informationspakker om hovedstadsregionen som forskningsdestination målrettet forskere og virksomheder.
  • analysere hvilke materielle og immaterielle faciliteter, der skal kunne tilbydes udenlandske virksomheder, som kunne tænkes at placere sig i relation til ESS og MAX IV.
http://www.vaekstmotor.dk/Aktiviteter/Tiltraekning-af-international-arbejdskraft-og-virksomheder
25 APRIL 2019