ESS Max IV

Leverandører til ESS og MAX IV

Med en samlet konstruktionspris på ca. 17,4 mia. kroner og et årligt driftsbudget på omkring 930 mio. kroner (2013 priser) rummer ESS betydelige perspektiver for, at danske virksomheder kan indgå kontrakter på services og leverancer. Dertil kommer service og leverancer i forbindelse med opbygning af MAX IV.

Big Science Sekretariat (BSS) har siden 2010 arbejdet for at hjælpe danske virksomheder med at opnå kommercielle kontrakter på opbygning og drift af store forskningsfaciliteter. Gennem dette projekt udvides og styrkes denne indsats med særligt fokus på at sikre virksomheder i Region Hovedstaden kontrakter med ESS og MAX IV.

 

http://www.vaekstmotor.dk/Aktiviteter/Leverandoerer-til-ESS-og-MAX-IV
25 APRIL 2019