Kortlægninger af anvendelsesmuligheder og best practice

Erfaringer viser, at det er vigtigt at starte tidligt, hvis en region skal realisere det vækstpotentiale, som følger med etableringen af store forskningsfaciliteter. For at skabe et kvalificeret vidensgrundlag for dette arbejde gennemføres en række kortlægninger, der skal:

  • belyse hvilke virksomheder og forskningsmiljøer, der med fordel kunne gøre brug af ESS, MAX IV og XFEL og identificere barrierer for brug af teknikkerne.
  • identificere best practises og vise, hvordan virksomheder kan spille sammen med universiteterne om at udnytte de muligheder, som ESS, MAX IV og XFEL giver. Herunder skal tech transfer muligheder og udfordringer i forbindelse med overførsel af IPR fra faciliteterne til danske virksomheder kortlægges.
  • belyse hvordan ESS og MAX IV kan udnyttes til at tiltrække internationale virksomheder til hovedstadsregionen, og kortlægge hvilke virksomhedsklynger, det kunne være relevant at tiltrække.

Læs kortlægningerne her.

http://www.vaekstmotor.dk/Aktiviteter/Kortlaegninger-af-anvendelsesmuligheder-og-best-practice
25 APRIL 2019